Multiresistente bacterie in Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is afgelopen week bij 8 patiënten op de verpleegafdelingen Chirurgie (A7 Noord en Zuid) een multiresistente variant van de bacterie Klebsiella pneumoniae aangetroffen. Deze bacterie is niet gevoelig voor de meeste antibiotica. Het ziekenhuis heeft direct de gebruikelijke maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Om geen enkel risico te … Lees meer

Update multiresistente bacterie in Maasstad Ziekenhuis

Het aantal dragers van de multiresistente bacterie is met 79 onveranderd ten opzichte van de vorige update op vrijdag 29 juli. Het aantal overleden dragers van de bacterie is met 27 hetzelfde gebleven. Deze getallen kunnen de komende tijd nog wel stijgen, onder meer door lopende onderzoeken.

Lees meer

GGD Rotterdam-Rijnmond wil verspreiding Klebsiellabacterie buiten Maasstad ziekenhuis voorkomen

Het Maasstad ziekenhuis is onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie voor de Gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat in het ziekenhuis sneller de juiste infectiebestrijdingsmaatregelen worden genomen om verspreiding van de Oxa 48 producerende Klebsiellabacterie te voorkomen.

Lees meer

Prof. dr. Marc Bonten supervisor Maasstad Ziekenhuis

Per vrijdag 22 juli 2011 heeft het Maasstad Ziekenhuis prof. dr. Marc Bonten, hoogleraar infectieziekten van het UMC Utrecht aangesteld als supervisor. Het aanstellen van de supervisor is één van de maatregelen om de veiligheid van het ziekenhuis te garanderen sinds op 18 juli de bacterie-uitbraak onder controle is.

Lees meer