Jeroen Bosch Ziekenhuis

Multiresistente bacterie in Jeroen Bosch Ziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is afgelopen week bij 8 patiënten op de verpleegafdelingen Chirurgie (A7 Noord en Zuid) een multiresistente variant van de bacterie Klebsiella pneumoniae aangetroffen. Deze bacterie is niet gevoelig voor de meeste antibiotica. Het ziekenhuis heeft direct de gebruikelijke maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Om geen enkel risico te

Protocol om Klebsiella bacterie in ziekenhuis te bestrijden

Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM heeft samen met Duitse, Engelse en Amerikaanse wetenschappers een protocol ontwikkeld voor een test waarmee ziekenhuizen een uitbraak van de Klebsiella pneumoniae snel kunnen opsporen.

Update multiresistente bacterie in Maasstad Ziekenhuis

Het aantal dragers van de multiresistente bacterie is met 79 onveranderd ten opzichte van de vorige update op vrijdag 29 juli. Het aantal overleden dragers van de bacterie is met 27 hetzelfde gebleven. Deze getallen kunnen de komende tijd nog wel stijgen, onder meer door lopende onderzoeken.

NU’91 eindstand meldpunt veilig werken in het Maasstad Ziekenhuis

Van 22 juli tot 1 augustus stond het NU’91 meldpunt veilig werken in het Maasstad Ziekenhuis online. Medewerkers konden melden of zij voldoende voorlichting, begeleiding en hulpmiddelen van werkgever krijgen om patiënten op een juiste en verantwoorde wijze te verplegen en

Prof. dr. Marc Bonten supervisor Maasstad Ziekenhuis

Per vrijdag 22 juli 2011 heeft het Maasstad Ziekenhuis prof. dr. Marc Bonten, hoogleraar infectieziekten van het UMC Utrecht aangesteld als supervisor. Het aanstellen van de supervisor is één van de maatregelen om de veiligheid van het ziekenhuis te garanderen sinds op 18 juli de bacterie-uitbraak onder controle is.