Positie studenten in het mbo moet beter

Alle scholen in het mbo moeten een studentenraad hebben en alle scholen in het mbo moeten een deugdelijke klachtenregeling hebben. Dat is nu nog niet altijd het geval en dat is volgens minister Van Bijsterveldt niet acceptabel. Dat staat in een brief over de positie van studenten in het mbo die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer

Winnie Sorgdrager gaat onderzoek doen naar dossiers IGZ

Op verzoek van minister Edith Schippers (VWS) gaat Winnie Sorgdrager onderzoek doen naar dossiers en de afhandeling daarvan door de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). Schippers wil met dit onderzoek een ‘herstel van vertrouwen’ in de IGZ bewerkstelligen. De Tweede Kamer is hierover maandag 2 april 2012 per brief geïnformeerd.

Sorgdrager is op dit moment lid van de Raad van State. Eerder was zij procureur-generaal en namens D66 minister van Justitie in het eerste kabinet-Kok.

Lees meer

Landelijk Platform GGz pleit voor snelle invoering Onafhankelijke Geschillencommissie Zorg

Het Landelijk Platform GGz pleit voor een onafhankelijke geschillencommissie in de gezondheidszorg. Vooruitlopend op de invoering van de wet Cliënt en Zorg wil het Landelijk Platform GGz dat deze Onafhankelijke Geschillencommissie Zorg uiterlijk 1 januari 2013 in werking treedt en dat alle GGZ-aanbieders verplicht zijn aangesloten.

De voorbereiding van de invoering van de wet Cliënt en Zorg duurt nu al 2 jaar. Terwijl de afhandeling van de klachten nu niet in goede handen is. Het Landelijk Platform GGz dat 950.000 patiënten vertegenwoordigt in de geestelijke gezondheidszorg, vindt dat verontrustend.

Lees meer

Verenigde Naties maken klachtenprocedure voor kinderen mogelijk

Kinderen van wie de rechten worden geschonden waar ook ter wereld hebben sinds maandag 19 december 2011 de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het VN Comité van de Rechten van het Kind. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft daartoe gisteravond in New York een Aanvullend Protocol bij het VN Kinderrechtenverdrag (IVRK) aangenomen. Het protocol installeert een internationale klachtenprocedure voor de schendingen van kinderrechten.

Lees meer