Aantal adoptiekinderen sinds 2004 gehalveerd

In 2010 zijn 672 kinderen geadopteerd. Dit zijn er ongeveer evenveel als in het voorafgaande jaar, maar veel minder dan in het piekjaar 2004. In dat jaar werden 1 378 kinderen geadopteerd.

Eenduidige opvoedinformatie in CJG informatiebank

Onder regie van Stichting Opvoeden.nl hebben GGD Amsterdam, vCJG en Biblionet ID hun digitale informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid samengevoegd in de landelijke CJG-informatiebank. Eind juni 2011 ondertekenden zij een contract voor deze contentoverdracht.

Onderzoek werpt nieuw licht op onvervulde kinderwens

Al tijdens haar studie Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam verdiepte Monique Brandes (1981, Geldrop) zich in de verloskunde en gynaecologie. Donderdag 24 februari 2011, vijf jaar na het behalen van haar artsexamen, verdedigt zij haar proefschrift Observational studies in reproductive medicine

IVF in 2009: Meer zwangerschappen, minder tweelingen

In 2009 is het aantal ivf-baby’s opnieuw gegroeid, tot 4862. In dat jaar was één op de 38 nieuwe baby’s een ivf-kind. De doelmatigheid van de ivf-behandeling nam significant toe, met minder complicaties door meerlingen.