Het zorgtraject van kleuters met probleemgedrag

Nederlandse kinderen maken vaker gebruik van gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) dan niet-Nederlandse kinderen met vergelijkbaar probleemgedrag. Laagdrempelige zorg voor probleemgedrag bij schoolgaande kinderen verdient meer aandacht. Een getrapt systeem zou de voorkeur verdienen, waarbij de school een belangrijke rol moet spelen. Dit en meer concludeert Floor Bevaart in haar proefschrift, waar ze op 12 maart 2013 op promoveert.

Lees meer

GGz Breburg start JOIN-team voor jongvolwassenen

Donderdag 26 januari werd op de locatie Jan Wierhof in Tilburg de feestelijke aftrap gegeven van het nieuwe JOIN-team. Dit nieuwe team richt zich op de thuisbehandeling van jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar met psychiatrische stoornissen die intensieve zorg nodig hebben. Door de inzet van dit team wil het Centrum Jeugd het aantal (crisis-)opnames terugdringen. Deze activiteit is onderdeel van de wens van GGz Breburg om het gebruik van klinische bedden in de komende jaren verder te verminderen en te vervangen door ambulante, crisisvoorkomende, behandeling en zorg.

Lees meer