Kinderopvangtoeslag niet meer afhankelijk van gewerkte uren

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is in 2023 niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat deze voorwaarde voor de kinderopvangtoeslag los via het Besluit kinderopvangtoeslag 2023 (hierna ‘het Besluit’). Het Besluit is op 22 februari online gepubliceerd ter consultatie. Het loslaten van de koppeling gewerkte

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag voor alle ouders omhoog

Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Ouders ontvangen voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Kinderopvangtoeslag Zo wordt de kinderopvang voor een gezin, bijvoorbeeld een politieagent die voltijd werkt en een verpleegkundige die

Onderscheid kinderopvang en peuterspeelzalen verdwijnt

Vanaf 1 januari 2016 gelden dezelfde kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Er is dan op dat punt geen verschil meer tussen kinderopvang en peuterspeelzalen. Daarnaast gaat de pedagogische kwaliteit in de toekomst omhoog. Er komt meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen.

Kinderopvang kost ouders gemiddeld 2000 euro

In 2011 ontvingen ruim een half miljoen ouders kinderopvangtoeslag. De opvangkosten per ouder bedroegen gemiddeld bijna 7.300 euro. Zelf betaalden de ouders hiervan gemiddeld bijna 2.000 euro. De rest kwam uit de kinderopvangtoeslag.

Kamp informeert ouders te laat over wijzigingen kinderopvangtoeslag

GroenLinks wil opheldering van minister Kamp over het feit dat ouders nu pas zijn geïnformeerd over de wijzigingen in de regels voor de kinderopvangtoeslag. De brief van het ministerie van Sociale Zaken en de Belastingdienst is pas deze week, veel te laat, verstuurd. GroenLinks Tweede Kamerlid Ineke van Gent: “Ik heb de minister meerdere malen aangespoord ouders op tijd te informeren over alle wijzigingen en bezuinigingen. Meer dan een maand later nadat de nieuwe regels gelden, is natuurlijk veel te laat.” Van Gent heeft mondelinge vragen aangemeld.

Forse daling aantal ouders met toeslag voor gastouderopvang

In 2010 is het aantal ouders dat kinderopvangtoeslag ontving voor gastouderopvang flink gedaald. Het aantal ouders met toeslag voor andere vormen van kinderopvang steeg echter verder, zodat het totaal aantal toeslagontvangers met ruim een half miljoen ongeveer gelijk bleef.