Betaalde seks met minderjarigen

Crimineel

In het afgelopen jaar zijn net zo veel klanten van 16- en 17-jarigen vervolgd voor seks tegen betaling als in de 14 jaar daarvoor. Sinds de strafbaarstelling, in 2000, werden er 61 klanten veroordeeld. Het werkelijk aantal klanten ligt naar verwachting aanmerkelijk hoger. Opsporen en vervolgen De opsporing en vervolging van klanten moet een blijvende … Lees meer

Jeugdtrauma leidt tot ‘emotionele littekens’

jeugdtrauma

Mensen die in hun jeugd zijn misbruikt of verwaarloosd kampen later vaker met depressie en angst. Bovendien is het beloop van deze psychische stoornissen bij hen vaker ongunstig. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Jacqueline Hovens. Zij pleit voor meer bewustwording en preventie. “Emotionele verwaarlozing blijft nu te vaak onzichtbaar”. Jacqueline Hovens, psychiater in het … Lees meer

Nee zeggen verkleint risico op kindermisbruik

Als kinderen wordt geleerd nee te zeggen tegen ongewenst contact verkleint dat de kans op seksueel misbruik. Kindermisbruikers koppelen seks onbewust aan kinderen. Dit beïnvloedt de manier waarop zij het gedrag van kinderen interpreteren. Wanneer kinderen niet duidelijk afwijzend reageren, associëren zij deze reactie eerder met instemming.

Lees meer

Hoop voor slachtoffers kindermisbruik

Eén op de tien vrouwen is als kind lichamelijk mishandeld of seksueel misbruikt. Dit leidt vaak tot klachten die voortduren tot in de volwassenheid. Deze klachten zijn ernstig, maar goed behandelbaar, aldus Ethy Dorrepaal in haar proefschrift. Zij promoveert op donderdag 28 februari 2013 bij VUmc.

Lees meer

Verklaring Omtrent Gedrag verplicht voor Jeugdzorg medewerkers

Staatssecretaris Veldhuijzen Van Zanten (VWS) verplicht medewerkers in de Jeugdzorg om over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te beschikken. Deze verplichting is middels een wijziging in de Wet verplichte meldcode geregeld. De Nota van wijziging hierop is op 8 oktober 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. De VOG wordt ingezet als middel tegen geweld en misbruik door professionals en maakt onderdeel uit van de brede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Lees meer

Continue screening medewerkers in de kinderopvang

Het kabinet wil een continue screening van medewerkers in de kinderopvang. Als er in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) van het ministerie van Veiligheid en Justitie een melding binnenkomt van een relevant strafbaar feit, bijvoorbeeld kindermisbruik, wordt de werkgever op de hoogte gesteld.

Lees meer