Centralisatie kinderlongziekten in virtueel ziekenhuis

Centralisatie van het onderzoek en de behandeling van kinderlongziekten is nodig om patiënten optimale en betaalbare zorg te kunnen blijven bieden. In zijn oratie, vrijdag 12 februari, pleit prof.dr. Harm Tiddens, kinderlongarts in Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis voor de oprichting van een virtueel Netherlands Children’s Hospital. Tiddens: “Binnen het virtuele kinderziekenhuis is het onze ambitie om te fungeren als centrum voor cystic fybrosis, aangeboren longafwijkingen en astma. Onze organisatie en state of the art longfunctie- en beeldvormingstechnieken vormen hiervoor het fundament.”

Lees meer