Uitzicht op betere behandeling DIPG

VUmc Cancer Center Amsterdam

Voor een zeer agressieve hersentumor bij kinderen, DIPG, bestaat nog altijd geen behandeling. Een internationaal onderzoeksteam, met onderzoekers van VUmc, zet nu een flinke stap om dit te veranderen. Ze hebben medicijnen geïdentificeerd die mogelijk te gebruiken zijn als therapie. Daarover hebben ze op maandag 4 mei 2015 gepubliceerd in het gezaghebbende Nature Medicine. DIPG … Lees meer

Veel late effecten bij genezen kinderkankerpatiënten

Kinderen hebben na succesvolle genezing van een hersentumor en leukemie vaak last van zogeheten late effecten van de behandeling – niet alleen lichamelijke, maar vaak ook neurocognitieve en psychosociale problemen. Dit constateert Eline Aukema.

Lees meer

De rode knop is voor spoedvragen aan uw arts

Een rode knop voor spoedvragen en een groene knop voor vragen die je aan je behandelend arts of verpleegkundig specialist wilt stellen.

Het zijn onderdelen van de nieuwe iPad applicatie ‘Mijn Radboud Thuis’, waarmee kinderen met kanker en hun ouders snel en effectief contact leggen met hun behandelteam van de afdeling Kinderoncologie van het UMC St Radboud.

Lees meer

Twee derde kindersterfte aan kanker door hersentumor of leukemie

In de periode 2002-2011 zijn 862 kinderen van 0 tot en met 14 jaar overleden aan kanker. Twee derde van deze kinderen overleed door een hersentumor of leukemie. De sterfte aan kanker bij kinderen is in ons land naar verhouding even hoog als gemiddeld in de EU, maar wel iets hoger dan in de ons omringende landen.

Lees meer

Minder antibiotica nodig bij kinderen met kanker

Kinderen met kanker worden vaak behandeld met chemotherapie waardoor hun afweer tegen infecties vermindert. Als ze tijdens zo’n behandeling koorts krijgen, kan dit duiden op een bacteriële infectie. Het kind wordt dan standaard opgenomen in het ziekenhuis en behandeld met antibiotica. Bij een flink deel van deze kinderen blijkt achteraf dat zij geen infectie hadden.

Lees meer

Nieuwe doorbraak neuroblastoom kinderkanker

Nederlandse neuroblastoom-onderzoekers hebben opnieuw een doorbraak bereikt. Ze bewezen dat het gen LIN28b verantwoordelijk is voor het ontstaan van neuroblastoom kinderkanker bij een groep patiëntjes. Ze slaagden er bovendien in het gen uit te schakelen. De ontdekking is een resultaat van het onderzoek van de laboratoria van het AMC in Amsterdam en het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Stichting Villa Joep financiert het onderzoek.

Lees meer

Ouderschap en palliatieve zorg in de kinderoncologie

Kinderen met kanker die zijn uitbehandeld en thuis worden verzorgd hebben er baat bij wanneer hun zorgverleners de ouders goed begeleiden. Dat stelt Marijke Kars in haar proefschrift. Hulpverleners wachten nog te vaak op een concrete hulpvraag van de ouders. Ze zouden ouders meer bij de hand moeten nemen en stap voor stap begeleiden.

Om de zorg voor hun kind en hun gezin te volbrengen en de transitie naar ‘laten gaan’ te voltooien, onderdrukken veel ouders hun emoties. Hierdoor herkennen betrokken hulpverleners de crisisreacties en de hulpbehoefte van de ouders slecht.

Lees meer