Gratis voeding voor 800 hulphonden

Met ondertekening van het sponsorcontract op dinsdag 3 juli 2012, door beide directies van Royal Canin Nederland en Hulphond Nederland is de samenwerking voor de komende 3 jaar opnieuw een feit.Hoofdsponsor Royal Canin, die al sinds 2004 hoofdsponsor is van de stichting heeft in de afgelopen 8 jaar meer dan 1700 honden van gratis voeding voorzien.

Toenemend aantal Grieken kan niet langer rondkomen

SOS Kinderdorpen breidt haar kinderhulpprogramma’s in Griekenland uit om de sterk toegenomen vraag om hulp bij zorg aan kinderen op te kunnen vangen. Het afgelopen jaar is de vraag om hulp met 70 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. De belangrijkste reden hiervoor is de financiële nood van een toenemend aantal Griekse gezinnen.

‘Ik help mee of ik doe niks’

Kinderarbeid is een groot bekend, maar onderbelicht maatschappelijk probleem. We weten dat het gebeurt; toch doen we niets. Daarom start Kinderhulporganisatie Terre des Hommes maandag 17 oktober 2011 de campagne ‘Ik help mee of ik doe niks’.

Wereldkinderen: al 40 jaar succesvol begaan met kinderwelzijn

Veertig jaar geleden reageert de wereld geschokt op beelden van miljoenen ontheemde kinderen als gevolg van oorlog in Vietnam en Nigeria. In Nederland ontstaat een beweging van mensen, die ontheemde kinderen uit voormalig oorlogsgebieden en ontwikkelingslanden wil adopteren. Onder leiding van

De noodzaak van het ‘Integrale Kindcentrum’

Een fors aantal congresgangers uit onderwijs, opvang en zorg bespreken dinsdag 5 april 2011 in Spant! Bussum de vorming van het Integrale Kindcentrum. Gezaghebbende sprekers als Sharon Dijksma en de demograaf Prof. Theo Engelen zullen het belang