Top 20 kindernamen van 2013

De Top 20 kindernamen van 2013 is bekend. De populairste jongens- en meisjesnaam zijn Sem en Tess. Op de tweede en derde plaats staan respectievelijk bij de jongens Levi en Bram en bij de meisjes Sophie en Julia.

Baby's hand.Fotocreits: Giles Cook (cc)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB), verantwoordelijk voor de uitvoering van de kinderbijslag, heeft dit dinsdag 14 januari 2014 bekend gemaakt.

Een op de tien AOW-uitkeringen naar het buitenland

Een deel van de Nederlandse sociale uitkeringen wordt uitgekeerd buiten Nederland. Dit komt het meest voor bij de AOW, waarvan 10 procent naar het buitenland gaat. Vooral België, Spanje en Duitsland zijn populaire woonlanden van AOW’ers.

Kinderbijslag één keer per jaar aangepast

De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2013 en 2014 één keer per jaar aangepast aan de ontwikkelingen van de prijzen. Gebruikelijk is dat het bedrag van de kinderbijslag jaarlijks op 1 januari en op 1 juli wordt geïndexeerd.