De nVWA gaat mogelijke gezondheidseffecten van nanosilicadeeltjes onderzoeken

In levensmiddelen waaraan silica (E551) is toegevoegd blijkt dat tot 33% van dit silica zulke kleine afmetingen heeft dat er sprake is van nanodeeltjes. Over mogelijke gezondheidseffecten van inname van dergelijke deeltjes is nog

Lees meer