Eetstoornissenzorg effectiever én goedkoper door ketenzorg

Door bezuinigingen in de zorg komt ook de behandelduur voor eetstoornissen onder druk te staan. Daarnaast is het overheidsbeleid gericht op ketenzorg waardoor de samenwerking tussen huisartsen en de gespecialiseerde zorg wordt verbeterd. Stichting Human Concern – Centrum voor eetstoornissen weet uit ervaring dat haar cliënten gebaat zijn bij een langere behandelperiode om terugval te … Lees meer

Huisarts niet tevreden over communicatie met ziekenhuis

Huisartsen zijn in hun samenwerking met ziekenhuizen het minst tevreden over de communicatie en informatievoorziening. Dit concludeert MediQuest uit een onderzoek waarbij huisartsen hun mening gaven over de tevredenheid met de ziekenhuiszorg. Ondanks de focus op ketenzorg door overheid, autoriteiten en zorgverzekeraars, laten de resultaten zien dat er op dit aspect ruimte is voor verbetering van samenwerking en effectiviteit.

Lees meer

Meer aandacht bestrijding zorgfraude

Het bestrijden van zorgfraude heeft voor minister Schippers (VWS) grote prioriteit. Fraude zet de betaalbaarheid van de zorg onder druk.

In het ordedebat van 12 maart 2013 heeft de Tweede Kamer verzocht om een schriftelijke reactie op berichtgeving over fouten in de jaarrekeningen van de ziekenhuizen, fouten in de jaarcijfers van de verzekeraars en het niet serieus nemen van bestrijding van zorgfraude door zorgverzekeraars.

Lees meer

Invoering zorgstandaard voor diabetes nog niet voldoende

De keten van zorgverleners rond een diabetespatiënt werkt nog op veel plaatsen niet volgens de zorgstandaard. De patiënt staat nog vaak niet centraal. Vooral op langere termijn brengt dat risico’s voor de patiënt met zich mee. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de mate waarin zorggroepen de zorgstandaard Diabetes hebben ingevoerd.

Lees meer

Ketenzorg reduceert sterfte en heropnamen

Bij CVA ketenzorg is de kans op overlijden of blijvende afhankelijkheid 25% lager dan bij gebruikelijke zorg. Bij hartfalen-ketenzorg is den kans op heropnamen 40% lager dan bij gebruikelijke zorg. Bij COPD-ketenzorg is de kans op heropnamen 50% lager dan bij gebruikelijke zorg.

Lees meer

Goede ketenafspraken essentieel voor de cliëntveiligheid

Voor een veilig medicatieproces bij kwetsbare cliënten is een goede afstemming tussen alle betrokkenen essentieel: de cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerker.

Dit constateert de Taskforce Medicatieveiligheid Care, die vrijdag 30 maart 2012 haar resultaten aangeboden heeft aan Directeur Langdurige Zorg Van der Burg (VWS) en Hoofdinspecteur De Vries (IGZ). De Taskforce heeft daarbij tools ontwikkeld om de medicatieveiligheid voor cliënten in de sector langdurige zorg en zorg thuis te verbeteren.

Lees meer