Financiering werkplaatsen gehandicaptenzorg

ZonMw financiert in 2011 twee werkplaatsen op het Kennisplein voorvloeiend uit de ZonMw-programma’s ‘Onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking’ en ‘InZicht’. Hiermee kunnen de onderzoeksresultaten op een gestructureerde manier worden vertaald in toepasbare kennisproducten