geboorte

Keuzehulp voor keizersnede

In Nederland bevallen de meeste vrouwen na een eerdere keizersnede bij een volgende bevalling via de natuurlijke weg. Veel vrouwen weten niet dat ze de keuze hebben om bij zo’n volgende bevalling een geplande keizersnede te laten doen. De voor- en nadelen van beide mogelijkheden werden tot nu toe vaak onvoldoende duidelijk uitgelegd. Onderzoekers van

Altijd inleiden bij 42 weken zwangerschap

Alle vrouwen die 42 weken zwanger zijn, zouden standaard een inleiding (kunstmatige opwekking bevalling) moeten krijgen. Langer afwachten op een bevalling brengt namelijk grotere risico’s voor moeder en kind met zich mee. Dat concludeert klinisch verloskundige Corine Verhoeven van Máxima Medisch Centrum na medisch- wetenschappelijk onderzoek.

Natuurlijke keizersnede in Martini Ziekenhuis

Als eerste ziekenhuis in het Noorden introduceert het Martini Ziekenhuis de ‘natuurlijke keizersnede’. Daarbij kan de moeder haar kind geboren zien worden en krijgt ze haar baby direct na de geboorte bij haar op de borst.

Martini Ziekenhuis, patient met twee verpleegkundigen

Dit eerste huidcontact is allereerst voor ouders een zeer prettige ervaring en van belang voor de hechting en het op gang brengen van de borstvoeding. Dit gebeurt nu standaard bij elke geplande keizersnede in het Martini Ziekenhuis.

Keizersnede op bestelling, ja of nee?

Van de week vertrok een echtpaar naar Tanzania. Hij gaat daar werken in een bouwproject en zij is zwanger. Over een paar maanden komen ze even terug. Op de tweede dag van terugkeer heeft zij een keizersnede gepland. Die is medisch niet noodzakelijk.

De gynaecoloog had daar geen bezwaar tegen. Want de vrouw is toch baas in eigen buik? En marktwerking in de zorg is er toch gekomen om aan de vraag van de patiënt tegemoet te komen?

Nederlandse vrouwen kiezen niet voor keizersnede zonder medische reden

De Nederlandse Vereniging van Gynaecologen heeft laten weten dat zij vooralsnog geen reden ziet om een keizersnede zonder medische reden uit te voeren. Dit in tegenstelling tot de bestaande richtlijn in Amerika en de nieuwe in Engeland. In Nederland bevalt 15% van de vrouwen door middel van een keizersnede, terwijl dit in Amerika rond de 30% is. De verloskunde in Nederland gaat er vanuit dat de geboorte van een kind in principe een natuurlijk proces is. Centrale vraag is of vrouwen hier zelf ook zo over denken.

Chronische pijn na liesbreukoperatie of keizersnede

Bijna een op de tien patiënten houdt chronische pijnklachten over aan een standaard liesbreukoperatie of keizersnede. Dit blijkt uit promotieonderzoek van chirurg in opleiding Maarten Loos van Máxima Medisch Centrum in Eindhoven/Veldhoven.

Waarom jagen we vrouwen angst aan voor de bevalling?

In de afgelopen 10 jaar is vrouwen in Nederland – bewust of onbewust – angst aangepraat voor de bevalling. Dat zegt de Amerikaanse professor Raymond de Vries bij zijn inauguratie tot hoogleraar Midwifery Science/Fysiologische Verloskunde.