Nieuwe antikankermedicijnen beter in kaart met PET-scan

De effectiviteit van medicijnen tegen kanker kan nauwkeurig worden bepaald met behulp van radioactieve labels. Na toediening van een gelabeld antikankermedicijn kan de verdeling ervan over het lichaam met een PET-scan in kaart worden gebracht.

Hoestdrankje voorspelt reactie op kankermedicijn

Een onschuldige hoestsiroop kan voorspellen hoe borstkankerpatiënten reageren op het veelgebruikte medicijn Tamoxifen. Hierdoor zouden artsen in de toekomst de dosis van het kankermedicijn beter kunnen afstemmen op de individuele patiënt.