Duidelijkheid voor omwonenden hoogspanningskabels

Bestaande hoogspanningslijnen worden waar mogelijk onder de grond gebracht. Bewoners die direct onder hoogspanningslijnen wonen die niet onder de grond worden gebracht, kunnen een aanbod tot uitkoop van hun woning krijgen.

Dijk langs Oostvoornse MeerFotocredits: Johan Wieland (cc)

Deze maatregelen worden vanaf 2017 uitgevoerd, er is geen ruimte op de begroting ze direct door te voeren. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) woensdag 17 april 2013 aan de Tweede Kamer.

Lees meer

“Houd hulp bij huishouden overeind”

De kabinetsplannen voor een forse reductie op hulp bij het huishouden zijn een historische vergissing. De kwetsbare mensen die van deze hulp afhankelijk zijn, lopen de kans in nog grotere problemen te komen. En de werkgelegenheid in deze sector gaat voor het grootste deel verloren. Cliënten en medewerkers maken zich terecht zorgen. Cordaan werkt samen met andere partijen aan alternatieven, waardoor cliënten hun hulp behouden en medewerkers hun baan.

Lees meer

Tien adviezen voor de minister van VWS

De kosten van de gezondheidszorg vormen een hoofdpijndossier waar opeenvolgende kabinetten mee worstelen. In de jaarlijkse preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) stellen vooraanstaande (gezondheids)economen een diagnose van de economische gezondheidstoestand van de zorgsector en formuleren zij adviezen om deze toestand te verbeteren.

Lees meer

Kabinet pakt spookburgers aan

Gemeenten kunnen in het vervolg bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) de adresgegevens van individuele burgers opvragen zodat zij hun eigen administratie kunnen aanvullen of corrigeren. Daarmee krijgen lokale overheden een extra instrument om zogeheten ‘spookburgers’ en illegale onderverhuur aan te pakken.

Lees meer

Akkoord minister Schippers en huisartsen

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over de huisartsenzorg. Het akkoord betreft zowel de inhoud van de zorg als financiële aspecten. Afspraken zijn gemaakt over onder andere meer en betere zorg in de buurt, het doelmatiger voorschrijven van medicijnen en over de omgang met financiële overschrijdingen.

Lees meer