Betaalde seks met minderjarigen

Crimineel

In het afgelopen jaar zijn net zo veel klanten van 16- en 17-jarigen vervolgd voor seks tegen betaling als in de 14 jaar daarvoor. Sinds de strafbaarstelling, in 2000, werden er 61 klanten veroordeeld. Het werkelijk aantal klanten ligt naar verwachting aanmerkelijk hoger. Opsporen en vervolgen De opsporing en vervolging van klanten moet een blijvende … Lees meer

Beroepsgeheim is belangrijk, maar niet absoluut

Een patiënt vertelt zijn arts dat hij een bom wil laten ontploffen in het centrum van de stad. Mag de arts de politie inschakelen? Deze en andere voorbeelden zijn te vinden in de herziene KNMG Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie die donderdag 16 februari 2012 werd gepresenteerd tijdens het symposium Arts en Strafrecht. De KNMG wijst op het belang van het beroepsgeheim, maar benadrukt dat dit niet absoluut is. Het symposium werd geopend door minister Opstelten (Veiligheid en Justitie).

Lees meer

Van Bijsterveldt steunt Europese aanpak homovijandig geweld

Minister Marja van Bijsterveldt stelt een miljoen euro beschikbaar om de komende jaren de samenwerking tussen homoseksuelen en transgenders en politiekorpsen in Europa te verbeteren. Dat maakte zij vrijdagochtend 9 december 2011 bekend bij de opening van een internationale conferentie in Den Haag. Vertegenwoordigers van politie en justitie en van homorechtenorganisaties uit alle hoeken van Europa wisselen daar deze week ervaringen uit over hoe homovijandig geweld te bestrijden.

Lees meer

Kabinet bundelt krachten tegen kindermishandeling

Medici, jeugdzorg en justitie gaan bij een melding van kindermishandeling gelijktijdig onderzoek doen naar het kind en de gezinssituatie. Met 1 gezamenlijk plan van aanpak werken alle betrokken professionals aan de veiligheid van het kind, de hulpverlening in het gezin en de aanpak van de daders. Deze nieuwe – van oorsprong Amerikaanse – multidisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat kinderen sneller en beter worden geholpen. Met deze nieuwe aanpak gaan we in Nederland in de praktijk ervaring opdoen.

Lees meer