Voorspellers cannabisgebruik in kaart

Karaktereigenschappen bepalen maar voor een klein deel of een jongere risico loopt om te gaan blowen. Vroeg beginnen met roken, omgaan met blowende vrienden en gedragsproblemen zijn daarentegen sterkere indicatoren van cannabisgebruik. Het verband tussen deze risicofactoren en cannabisgebruik hangt wel voor een deel samen met iemands karakter. Dit en meer concludeert drs. Hanneke Creemers, wetenschappelijk onderzoeker op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis, in haar proefschrift waar ze donderdag 25 maart op promoveert.

STIVA blij met daling zwaar drinken jongeren

Vandaag publiceerde het CBS de leefstijl cijfers uit de Gezondheidsenqu(ee)te 2009. Hieruit bleek dat het aantal zware drinkers in Nederland gelijk is gebleven rond de tien procent. Dat betekent dat het overgrote meerderheid van de Nederlanders op een verantwoorde manier alcoholhoudende drank consumeert. Het aantal zware drinkers onder jongeren (12-24 jaar) is ten opzichte van 2001 gedaald met bijna dertig procent.

Oprechte zorgen horeca om effecten alcohol bij jongeren

De Ledenraad van Koninklijke Horeca Nederland heeft tijdens een strategische sessie met elkaar gesproken over o.a. het verantwoord omgaan met alcohol, het werken aan duurzaamheid en het belang van gezonde voeding in de branche. De horecaondernemers hebben tijdens deze sessie unaniem besloten dat als horecaondernemers aantoonbaar en herhaaldelijk alcohol schenken aan jeugd onder de 16 jaar, zij niet langer lid kunnen zijn van KHN. “We maken ons ernstig zorgen om het alcoholgebruik en misbruik onder de jeugd en nemen onze verantwoordelijkheid”, aldus Lodewijk van der Grinten, directeur van Koninklijke Horeca Nederland. “We nemen afscheid van leden die deze verantwoordelijkheid aan hun laars lappen”, aldus de voorman van KHN.

Nieuwe Drank- en Horecawet mag er snel komen

Vandaag beslist de Tweede Kamer of de voorliggende wijziging van de Drank- en Horecawet een controversieel karakter heeft. STAP weet dat veel gemeenten snel aan de slag willen met de nieuwe wet. De voorliggende wet is een resultaat van 7 jaar studie, overleg en experimenteren. Gemeenten zijn de afgelopen jaren sterk betrokken bij de ontwikkeling van de wet met als gevolg dat er een voorstel ligt dat is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van gemeenten en op die van tal van regionale alcoholprojecten.

Een enkel zwak element in de wet mag geen belemmering zijn om behandeling ervan op de schuiven. De VNG gaf gisteren aan dat uitstel van behandeling gewenst is. Dat standpunt gaat voorbij aan het spoedeisende karakter van de nieuwe wet. Aanpak van het alcoholgebruik onder jongeren duldt geen uitstel.