Minder regeldruk, meer ruimte in de jeugdzorg

Deelnemers van de eerste ontregelconferentie ‘Van werklast tot werklust’ op 4 november 2009, georganiseerd door de Belangenvereniging Medewerkers Bureau Jeugdzorg (BMJ), vroegen om een vervolg. En die kwam er op