Aandacht nodig voor kwetsbare jongeren op arbeidsmarkt

“Goede begeleiding van kwetsbare jongeren naar opleiding en werk kost nu geld, maar levert op lange termijn veel op. En dat is nodig. Meer dan 1 op de tien jongeren in Nederland is op dit moment werkloos, dit aantal groeit en als we niets doen dan wordt de groep kwetsbare jongeren zeker het kind van de rekening”, dat zegt Marco Florijn, voorzitter van 180 – de organisatie die zich in Nederland bezighoudt met verbetering van de maatschappelijke positie van kwetsbare en risicojongeren.

Veel jongeren volgen onderwijs in Nederland

In Nederland gaan relatief veel jongeren tussen de 20 en 29 jaar naar school of volgen een studie. Dit aandeel zal komende jaren verder toenemen, terwijl het in andere landen – Zweden, Denemarken en Finland – juist afneemt.