Kabinet wil adolescentenstrafrecht invoeren

Het kabinet gaat criminaliteit van risicojongeren beter en effectiever aanpakken met het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht dat een breed pakket aan maatregelen bevat. Het adolescentenstrafrecht biedt een samenhangend sanctiepakket voor 15-tot 23-jarigen waarin een stevige en vooral consequente aanpak van risicojongeren centraal staat.

Lees meer

‘Berecht jongvolwassenen volgens jeugdstrafrecht’

Jongvolwassen daders tussen de 18 en 24 jaar lijken meer op adolescenten van 15 tot 18 jaar dan op oudere volwassenen en moeten daarom volgens het jeugdstrafrecht worden berecht. Dat concludeert een studiegroep van ruim dertig Nederlandse en buitenlandse wetenschappers die criminaliteit onder jongvolwassenen onderzocht. Hun bevindingen zijn gebundeld in een nieuw boek dat zij donderdag 14 juni 2012 presenteren tijdens een conferentie van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lees meer

Jeugdige criminelen moeten eerst de kans krijgen om schade te herstellen

Jeugdige criminelen moeten eerst de kans krijgen om schade en relaties te herstellen, straf en vergelding moeten niet op de eerste plaats staan. Niet alleen is dit effectiever om verder crimineel gedrag te voorkomen, het komt ook beter tegemoet aan de belangen van slachtoffers.

Herstelrecht, slachtoffer-daderbemiddeling en conferenties, verdient dan ook een stevige plaats in het Nederlandse jeugdstrafrecht. Dat stelt Annemieke Wolthuis in haar proefschrift ‘Herstelrecht, een kinderrecht’. Ze promoveert aan de Open Universiteit en verdedigt haar proefschrift op vrijdag 23 maart 2012.

Lees meer

Jongeren zonder startkwalificatie relatief vaak in aanraking met politie

Jongeren zonder startkwalificatie komen beduidend vaker in aanraking met de politie dan jongeren die wel onderwijs op minimaal het niveau van mbo-2 hebben behaald. Vooral werkloze voortijdig schoolverlaters komen naar verhouding vaak in aanraking met de politie.

Lees meer

Nieuw instrument voor risicotaxatie helpt aanpak jeugddelinquentie

In Nederland is de kans op herhaling van een strafbaar feit onder jongeren hoog: ongeveer 70% recidiveert binnen tien jaar. Om recidive te kunnen verminderen is het vaststellen van de kans op herhaling en het identificeren van de (criminogene) factoren die de kans op recidive vergroten van essentieel belang.

Lees meer