Goede zorg is duurzame zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zet duurzaamheid hoog op haar agenda. De toezichthouder roept partijen in de gezondheidszorg en jeugdhulp actief op om aan te kloppen als zij drempels ervaren die duurzaamheid in de weg staan. Drempels die de IGJ wellicht kan wegnemen. De IGJ opent daarvoor een speciaal contactpunt, waar zij antwoord geeft op … Lees meer

Elk kind is anders

Te vaak is er in de hulpverlening aan ouders en kinderen, die vastlopen door ontwikkelings- of opvoedingsproblemen, alleen oog voor ‘het lastige kind’.

Elk kind is anders, Een visie op pedagogische hulp

Onterecht, vinden Jacqueline Crucq-Lokhorst en Heleen Holm-Deuzeman. Goede hulpverlening staat of valt met aandacht voor de context van het kind en van de ouders, en met een vertrouwensrelatie die gebaseerd is op veiligheid en respect voor alle betrokkenen.

Lees meer

Diagnosticeren in de JeugdGGZ blijft bevoegdheid van deskundigen

Diagnosticeren is een vak apart. Het beeld, dat gemeenteambtenaren met een cursus Jeugd-GGZ op zak dat voortaan voor kinderen en jongeren met problemen gaan doen, is volstrekt onjuist. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van verschillende berichten in de media.

Lees meer

Kim Kötter boegbeeld zeilschip de Tukker

Kim Kötter wordt het nieuwe boegbeeld van Zeilschip de Tukker. Tijdens de jubileumdag van het schip, op zaterdag 14 april 2012 aan de Handelskade Zuid in Enschede maakt kunstenares Ilse Oelbers uit Arum (Fr.) de eerste schetsen van het Twentse model.

Kans op een nieuwe koers. RTVOost op 18 sep 2009.

De Tukker viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Ter ere hiervan krijgt het schip eind dit jaar een boegbeeld aangeboden. Het boegbeeld wordt ontworpen door kunstenares Ilse Oelbers die tijdens de open dag van het Zeilschip de eerste schetsen maakt van Kim Kötter in haar nieuwe rol.

Lees meer

Huisarts maakt beloftes waar als hulpverlener voor kinderen

Ruim één jaar geleden startten de huisartsen van Medisch Centrum Eudokia in Enschede een opmerkelijk project voor hulpverlening aan kinderen van 0 tot 18 jaar met psychische problemen. Het doel van dit Eureka-JeugdGGZ-project is: snel, dichtbij, kort en krachtig hulp verlenen als de problemen nog niet zo groot zijn geworden. En alleen ernstige problematiek doorverwijzen naar jeugdzorg-instellingen.

Lees meer

Niemand laat zich met hun leven in

Demo is bendelid van de Bloods, Nel is moeder van negen kinderen en Rebecca woont zelfstandig, maar is nauwelijks opgewassen tegen de vragen van het gewone leven. Ieder in hun situatie hebben zij iemand nodig die hen begeleidt, hen begrijpt en bereid is zich daadwerkelijk met hun leven in te laten.

Lees meer