Kennemer Gasthuis publiceert resultaten 2011

Het Kennemer Gasthuis heeft het jaarverslag over 2011 gepubliceerd. In dit jaarverslag gaat het ziekenhuis in op de financiële resultaten en op de ontwikkelingen die in 2011 hebben plaatsgevonden.

Impact vergrijzing duidelijk zichtbaar

Máxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven signaleert een grote stijging in het aantal bezoeken aan de internist. Afgelopen jaar zijn er aanzienlijk meer patiënten voor aandoeningen zoals diabetes, kanker of dialyse naar interne geneeskunde geweest. Het aantal nieuwe patiënten steeg met

Aantal donateurs UNICEF Nederland groeit sterk in 2010

Ondanks een moeilijk economisch klimaat, een stabiliserende markt en druk op het draagvlak voor internationale samenwerking heeft UNICEF Nederland in 2010 een recordaantal nieuwe vaste donateurs mogen verwelkomen. De totale inkomsten van de organisatie stegen sterk als gevolg van