Structurele oplossing nodig voor verantwoordingsverplichting zorgaanbieders

Zorgaanbieders die onder de Wet marktordening gezondheidszorg (wmg) vallen zijn verplicht vanaf 2023 elk jaar vóór 1 juni hun financiële cijfers openbaar te maken. Het gaat daarbij om cijfers van het voorgaande kalenderjaar. Deze jaarverantwoordingsverplichting levert grote problemen op in de uitvoering. Uitstel jaarverantwoordingsverplichting VvAA heeft zich de afgelopen maanden hard gemaakt voor uitstel. Op … Lees meer