Eicelopbrengst IVF voorspelt succesvolle afloop zwangerschap

De hoeveelheid gevonden eicellen bij een IVF-behandeling heeft een voorspellende waarde voor de kans op een miskraam of een chromosomaal afwijkende zwangerschap. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van klinisch geneticus in opleiding Maaike Haadsma van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haadsma onderzocht de afname aan eicelhoeveelheid en eicelkwaliteit naarmate vrouwen ouder worden. Zij promoveert 24 maart aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer

Slaagkansen en kosten van ivf in Nederland

In Nederland is binnen een jaar na de start van een ivf/icsi behandeling 45 procent van de behandelde vrouwen zwanger of bevallen. De kans op een zwangerschap na ivf is onder meer afhankelijk van leeftijd en leefstijl van de vrouw en oorzaak en duur van de onvruchtbaarheid. Per tot stand gebrachte zwangerschap bedragen de kosten van een ivf/icsi behandeling gemiddeld € 10.250 (prijspeil 2004).

Lees meer

Weer minder tweelingen na ivf

Het percentage tweelingen als gevolg van ivf is in 2008 verder afgenomen. Dit blijkt uit cijfers over het jaar 2008, verzameld en geanalyseerd door prof.dr. Jan Kremer en dr. Jesper Smeenk, beiden als gynaecoloog verbonden aan het UMC St Radboud. Het aantal ivf-behandelingen in Nederland neemt nog steeds toe. De kans op zwangerschap na ivf vertoont een dalende tendens.

Lees meer