Ontwikkeling nieuwe anti-HATs in de strijd tegen kanker en ontstekingen

Bij ontstekingen en kanker spelen zogeheten histon acetyltransferases (HATs) een belangrijke rol. Daarom is er veel belangstelling om nieuwe therapeutische middelen te ontwikkelen die HATs als doelwit hebben. Helaas zijn er op het moment nog maar weinig kleine en cel-doordringende moleculen beschikbaar die HATs kunnen remmen. Massimo Ghizzoni richtte zijn promotieonderzoek op de synthese en biologische evaluatie van nieuwe HAT-remmers. De grote uitdaging is het vinden van krachtige en selectieve HAT-remmers die biologische activiteit vertonen in de cellen. Ghizzoni’s werk biedt nieuwe inzichten om kleine moleculen te ontwikkelen als hulpmiddelen voor farmacologische studies aan HATs.

Lees meer