NZa treedt op tegen betalen voor doorverwijzen

Ziekenhuizen mogen zich niet laten betalen om patiënten door te verwijzen naar andere zorgaanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft vier ziekenhuizen opgedragen om per direct geen tarieven meer te rekenen aan AWBZ-instellingen aan wie zij patiënten overdragen. De NZa stelt ook een onderzoek in naar de AWBZ-instellingen die betaald hebben om patiënten van de ziekenhuizen over te nemen. Zij overweegt hen een aanwijzing op te leggen dat het betalen voor doorverwijzen moet stoppen.

Hoe werkt de AWBZ, een schematische weergave

Iedere Nederlander is middels de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd tegen de kosten van langdurige zorg en ondersteuning. Daarom is het van belang dat voor iedereen duidelijk is hoe de wet werkt, wie ervoor betaalt en hoe de zorg geleverd wordt. In het overzicht ‘Hoe werkt de AWBZ’ is deze wet schematisch in kaart gebracht.

LHV: wel woorden maar geen geld voor ‘zorg in de buurt’

‘De begroting van VWS staat haaks op het regeerakkoord,’ stelt voorzitter Steven van Eijck van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). ‘Het kabinet belooft de burger medische zorg in de buurt, maar jaagt die zorg nu letterlijk de wijk uit.’