Patiënten willen gezondheid online regelen

online

Patiënten willen handige online toepassingen om hun zorg te regelen. Zij zien voordelen in het opzoeken van informatie over zorg en gezondheid op het internet. Ook willen zij via het internet recepten aanvragen, een afspraak maken met de dokter, of de zorgverlener een e-mail sturen met een vraag. Dat lijkt hen gemakkelijk en tijdsbesparend. eHealth … Lees meer

Innovatief hulpmiddel bij ouderenzorg

Ondanks de inzet van hulpverleners in zorg en welzijn, schiet de zorg aan kwetsbare ouderen soms tekort. Een versnipperd zorgaanbod van hulpverleners veroorzaakt onvoldoende samenhang in zorg en welzijn. Het ontbreken van informatie of het elkaar onvoldoende kunnen bereiken dragen eraan bij dat hulpverleners niet optimaal kunnen samenwerken.

Hierdoor hebben hulpverleners beperkt zicht op de spelers in het zorgveld van een oudere. In reactie op deze ontwikkelingen werkt Zowel NN aan een innovatief hulpmiddel: het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP).

Lees meer

UMCG start online erfelijkheidsvoorlichting aan patiënten via webconsult

Patiënten van de afdeling Klinische Genetica van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben sinds kort de mogelijkheid om online erfelijkheidsvoorlichting en -onderzoek te krijgen. Deze online voorlichting vindt plaats met een webconsult. Via een beveiligde website spreken en zien de arts en patiënt elkaar via een webcam. De inhoud van het webconsult is gelijk aan een consult op de polikliniek, maar met het grote voordeel dat de patiënt zich de reistijd naar het UMCG bespaart. Verder krijgt de patiënt het webconsult in zijn eigen vertrouwde omgeving, desgewenst ook in de avonduren.

Lees meer