Er blijft werk aan de wijk

In 2007 maakte toenmalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar het ‘Actieplan Krachtwijken’ bekend. Dat beoogde in tien jaar tijd markante verbetering te bereiken in veertig achterstandswijken op het gebied van wonen, werken, leren en opgroeien, integreren en veiligheid.

Integratietoets voor ‘legale migranten’ draagt niet bij aan integratie

Immigranten die legaal en al langer in Nederland verblijven en die Nederlander willen worden, moeten een taal- en integratietoets halen. Maar de huidige toets is niet geschikt voor veel van die potentiële nieuwe Nederlanders, concludeert juriste Ricky van Oers in haar proefschrift. Een deel zal eerder afhanken dan integreren en daarmee mist de toets zijn doel. Van Oers promoveert 1 maart 2013 aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Advies Onderwijsraad over burgerschap

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Onderwijsraad in 2011 gevraagd haar te adviseren over de ondersteuning van scholen in brede zin over de wijze waarop zij vorm en inhoud geven aan het burgerschapsonderwijs.

Scherpere eisen voor gezinsmigratie

Migranten met een verblijfsvergunning kunnen alleen familieleden uit hun ‘kerngezin’ naar Nederland laten komen: hun gehuwde of geregistreerde partner en hun minderjarige kinderen.

Ook komt er een wachttermijn van een jaar. De familieband moet met een huwelijksakte (of akte van partnerschap) worden aangetoond. Na een scheiding komt de ex-partner pas na vijf jaar huwelijk of partnerschap in aanmerking voor een eigen verblijfsvergunning; nu is dat nog na drie jaar.

Strengere regels voor gezinsmigratie

Nederland wil dat Europese lidstaten de mogelijkheid krijgen om strengere regels te stellen aan gezinsmigranten. Dat staat in antwoorden op vragen van de Europese Commissie over de richtlijn gezinshereniging, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) heeft ingestemd.

Grote subsidie voor onderzoek naar elite tweede generatie Turken

Onderzoeker dr. Maurice Crul heeft een prestigieuze individuele Europese subsidie van 1,25 miljoen euro binnengehaald. De European Research Grant, onderdeel van het 7th Framework Program, is bedoeld voor een internationaal vergelijkend onderzoek naar de opkomende Turkse tweede generatie elite die in Europa is geboren. Crul stapt voor de coördinatie van dit onderzoek over van de Universiteit van Amsterdam naar de afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en het daarin ondergebrachte onderzoekscentrum voor Citizenship, Migration and the City (CIMIC).