Foto: Fysiotherapeuten Annabelle de Backer (l) en Kalijn Nikkels tonen de instructiekaarten en de IC Beweegbox.

IC-patiënten dankzij Beweegbox eerder actief

Intensive Care in het Bravis ziekenhuis heeft een nieuwe mogelijkheid om patiënten zo snel mogelijk te activeren. De IC Beweegbox is gevuld met materialen voor lichte oefeningen. Hierdoor komen de IC-patiënten eerder in beweging, waardoor hun herstel sneller kan verlopen. IC Beweegbox De IC Beweegbox is een initiatief van de werkgroep Bravis Beweegt, maar bedacht

Antibioticagebruik op Intensive Care kan omlaag

Antibioticagebruik op Intensive Care kan omlaag

De duur van de antibioticabehandeling kan vaak korter bij intensive care patiënten. Dat blijkt uit een studie op 15 Intensive Care afdelingen in Nederland. Dit is goed nieuws vanwege het toenemende probleem van antibioticaresistentie; het terugdringen van het gebruik van antibiotica kan hierbij helpen. Antibioticagebruik De studie naar antibioticagebruik was het initiatief van onderzoekers van

App voor betere communicatie met beademde IC-patiënten

De afdeling Intensive Care van het UMC St Radboud heeft een nieuwe iPad-app ontwikkeld voor IC –patiënten, genaamd voICe.

iPad-app VoICe

Hiermee kunnen IC patiënten die aan de beademing liggen, en dus niet kunnen praten, veel gemakkelijker met hun naasten en met zorgprofessionals communiceren.

Overgewicht biedt bescherming bij ernstige ziekte

Ernstig zieke patiënten met obesitas hebben een betere kans op overleving tijdens een intensive care opname dan patiënten met een normaal gewicht. Dit blijkt uit onderzoek van prof. Pickkers van het UMC St Radboud, in samenwerking met de stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). De resultaten zijn gepubliceerd in Critical Care Medicine.

Wat is hersendood?

Als iemand overlijdt op de Intensive Care kan beademingsapparatuur de functie van hart en longen een aantal uren overnemen. Hierdoor worden organen voorzien van zuurstofrijk bloed, waardoor ze geschikt blijven voor transplantatie.

Voordat er organen uitgenomen worden, moet bij diegene de hersendood zijn vastgesteld. Maar… wat is hersendood precies?

Zoektocht naar de oorzaak van orgaanfalen bij ernstig zieke IC-patiënten

Ernstig zieke chirurgische IC-patiënten hebben een verhoogde kans om te overlijden door multi-orgaanfalen. Er zijn aanwijzingen dat een verandering in concentratie van de lichaamseigen stoffen arginine en ADMA hierbij een cruciale rol speelt. Chirurg-in-opleiding Milan Richir onderzocht deze hypothese.