Welvarende mensen leven langer in goede gezondheid

Mannen uit een huishouden met een hoog inkomen leven gemiddeld ongeveer 8 jaar langer dan mannen met een gering inkomen. Bij vrouwen is dit verschil bijna 7 jaar.

Money

Het verschil in gezonde levensjaren bedraagt zelfs bijna 18 jaar bij zowel mannen als vrouwen.

Lees meer