Behandeling met inhalatiecorticosteroiden verbetert milde vorm COPD

De chronische longziekte COPD blijkt wel degelijk op therapie te reageren. Patiënten met een milde tot matig-ernstige vorm van COPD, kunnen hun ziekte verbeteren door langdurig inhalatiecorticosteroïden te gebruiken. De daling van de longfunctie wordt hierbij afgeremd. Zodra patiënten stoppen met hun medicatie, gaat hun longfunctie weer achteruit. Dan verergeren hun klachten, neemt hun welbevinden af en komt de ziekte opnieuw terug. Het is voor het eerst dat in een studie het verband is aangetoond tussen het onderdrukken van de ontsteking die aan de basis ligt van COPD, het gebruik van medicatie en het voorkómen van achteruitgang van de longfunctie. Deze conclusies blijken uit een langdurig onderzoek onder leiding van longarts Dirkje Postma van het Universitair Medisch Centrum Groningen en klinisch-fysioloog Peter Sterk van het Academisch Medisch Centrum (tijdens de studie Leids Universitair Medisch Centrum).

Lees meer