Nieuwe aanpak voor bescherming tegen het water

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu kiest een nieuwe aanpak om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen.

Werk aan de dijken - Working on Dutch dikesFotocredits: Ruud Morijn

Nieuwe technische inzichten maken het mogelijk maatwerk te leveren en precies daar waar de nood het hoogst kan zijn, de meeste steun te bieden.

Onderzoek noodzaak Blankenburgtunnel

Het PvdA-congres heeft de Tweede Kamerfractie van de partij opgedragen om de noodzaak van de Blankenburgtunnel bij Rotterdam te laten onderbouwen alvorens tot een definitieve keuze voor aanleg over te gaan. Natuur- en bewonersorganisaties zijn verheugd over dit congresbesluit.

130.000 containers van weg naar water

Een verschuiving van jaarlijks 130.000 containers van de weg naar het water. Dat is de opbrengst van de prijsvraag ‘Varen in de Keten’ die bedrijven afgelopen maanden uitnodigde plannen in te dienen om de binnenvaart vaker en slimmer in te zetten voor containervervoer.

Duurzame initiatieven bij Innovatiebijeenkomst CO2-Prestatieladder

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat en LEF future center een Innovatiebijeenkomst over duurzame energie in de infrastructuur georganiseerd. Ruim 100 vertegenwoordigers van opdrachtgevers, gecertificeerde bedrijven, energiemaatschappijen en maatschappelijke organisaties kwamen vrijdag 3 februari 2012 in Utrecht samen om te praten over duurzame energie initiatieven in de infrastructuur. De Innovatiebijeenkomst is een startbijeenkomst waar nieuwe initiatieven in het kader van de CO2-Prestatieladder worden geboren en waar dialoogpartners gevonden kunnen worden.

Schultz ervaart toegankelijkheid trein in de praktijk

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft dinsdag 24 januari 2012 met vertegenwoordigers van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) met de trein tussen diverse stations gereisd. Zo heeft de minister in de praktijk ervaren hoe het voor doven, slechthorenden, blinden, slechtzienden en mensen met een mobiliteitsbeperking is om met de trein te reizen.

Bebouwing zet gestaag door

Nederland is nog steeds een agrarisch land als je kijkt naar het bodemgebruik. Meer dan de helft wordt gebruikt voor land- en tuinbouw. Dat aandeel neemt echter gestaag af door de toenemende bebouwing. Tussen 2006 en 2008 is het bebouwd terrein met bijna 7 duizend hectare gegroeid. Dat is gelijk aan een

Israëlische technologie voor elektrisch rijden naar Nederland

Israëlische technologie kan een belangrijke rol spelen bij de invoering van de elektrische auto in Nederland. Bedrijven uit Israël die de infrastructuur voor elektrisch vervoer in Nederland willen bouwen, kunnen in aanmerking komen voor investeringsaftrek en leengaranties.