Afstemming van informatie over GGD en eerste lijn

Betere afstemming tussen de informatie over GGD en eerste lijn in een wijk, dorp of stad kan de lokale gezondheidszorg en gezondheid verbeteren. Goed gestroomlijnde informatie leidt tot gestroomlijnde zorg, is het idee. Het lijkt een haalbare kaart.

Kwaliteit medische dossiers huisartsen Twente

De huisartsenpraktijken in de regio Twente hebben – in het kader van het project EPDscan Twente – de kwaliteit van hun medische dossiers door het NIVEL laten onderzoeken. De volledigheid en kwaliteit van de verslaglegging blijken sterk te verschillen.

Jeroen Bosch Ziekenhuis kiest voor E-learning oplossing van ALERT

Woensdag 27 januari is het contract getekend voor de levering en implementatie van ALERT® eLEARNING, de digitale leeromgeving van ALERT. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat dit leerplatform inzetten om ruim 2.000 medewerkers continu te trainen in het gebruik van het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier en zorglogistiek informatiesysteem, eveneens van ALERT.