Overlijdenskans aanzienlijk teruggedrongen

Een intensievere therapie met antibiotica verbetert de behandeling van patiënten met tuberculeuze (TB) meningitis aanzienlijk. Dat schrijven onderzoekers van het UMC St Radboud met Indonesische collega’s in een online publicatie in the Lancet Infectious Diseases. Meningitis is de meest ernstige vorm van tuberculose. De helft van de patiënten overlijdt aan de aandoening, die ook in Nederland jaarlijks slachtoffers maakt.

Lees meer

Infectie met Schmallenbergvirus niet aangetoond bij mensen

Het RIVM onderzocht ruim 300 mensen die werken of wonen op bedrijven waar het Schmallenbergvirus is gevonden of besmetting waarschijnlijk is. Bij geen van deze mensen kon een doorgemaakte infectie worden aangetoond. Dit betekent dat er geen aanwijzingen zijn dat dit virus naar de mens kan worden overgebracht.

Lees meer

Doe mee aan strijd tegen resistente bacteriën

Wereldwijd is toegenomen resistentie van bacteriën tegen antibiotica een probleem. Antibiotica hebben steeds minder effect.

Help mee om resistente bacteriën te bestrijden!

Microbioloog dr. John Hays van het Erasmus MC in Rotterdam luidt daarover de noodklok: “Het probleem is zo nijpend dat antibiotica binnen enkele tientallen jaren geen enkele werking meer zullen hebben”.

Lees meer

Kwaliteit van zorg voor infectieziekten kan beter

Kennis van infectieziektebestrijding of antibioticagebruik is geen garantie voor een optimale zorg. Hoe komt dat? Welke factoren bepalen de kwaliteit van zorg eigenlijk? En hoe krijgen we landen, ziekenhuizen en zorgverleners zover dat ze de kwaliteit van zorg ook daadwerkelijk verbeteren? Laat het niet aan het toeval over, stelt Marlies Hulscher, hoogleraar Kwaliteit van Zorg in het UMC St Radboud, maar ontwerp rationele strategieën en ‘therapieën’ die echt werken.

Dertig tot vijftig procent van de patiënten ontvangt niet de zorg die ze nodig heeft. Daarnaast krijgt twintig tot dertig procent van de patiënten onnodige zorg, bijvoorbeeld in de vorm van verkeerde of overbodige medicijnen, diagnostische onderzoeken of operaties. Deze cijfers uit een Amerikaans onderzoek staan niet op zichzelf.

Lees meer

Dierproeven nodig voor aanpak ziekten immuunsysteem

Het Erasmus MC heeft voor de tweede keer een uitgebreid verslag uitgegeven over dierproeven. In dit publieksjaarverslag over 2010 ligt de nadruk op proeven voor onderzoek naar infectieziekten en het immuunsysteem. Het Erasmus MC laat hiermee zien waarom de proeven gedaan worden, hoeveel dieren er zijn gebruikt en hoe wordt omgegaan met de dieren. Het verslag informeert een breed publiek over het gebruik van proefdieren en zet aan tot nadenken. Het Erasmus MC wil graag dat meer mensen zich betrokken gaan voelen bij de ethische dilemma’s.

Lees meer