Website voor systematisch leren van incidenten in de zorg

Om toekomstige incidenten te voorkomen moeten zorginstellingen, van ziekenhuizen tot thuiszorgorganisaties, kunnen leren van incidenten bij henzelf en anderen. Een nieuwe website biedt een leidraad, een stappenplan en checklist, om de processen zo te organiseren dat incidenten worden voorkomen.