Nederlandse vlag

Wat moet je zeggen om Nederlander te worden

Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch bij geboorte, via optieprocedure of naturalisatie. Voor mensen die Nederlander worden via de optieprocedure of naturalisatie bestaat er sinds 2006 de Naturalisatiedag. Deze dag valt samen met de Koninkrijkdag op 15 december. Naturalisatieceremonie Gemeenten organiseren dan feestelijke naturalisatieceremonies, die in het teken staan van de betekenis

Immi- en emigratie in 2011 naar nieuwe recordhoogte

Per 1 januari 2012 telt Nederland ruim 16,7 miljoen inwoners. In 2011 kwamen er per saldo 72 duizend inwoners bij. Dat waren er 9 duizend minder dan in 2010. In 2011 waren er meer immigranten en emigranten dan in 2010, maar minder geboorten. 160 duizend immigranten In 2011 bereikte de immigratie een recordhoogte van 160

Emigratie stijgt harder dan immigratie

In de eerste helft van 2011 verlieten ruim 58 duizend personen ons land. Dat zijn er bijna 5 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In dezelfde periode vestigden zich 66,6 duizend personen vanuit het buitenland in Nederland, een stijging van bijna 2 duizend.