Versneld herhaalde screening op darmkanker

De mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport heeft onlangs be­slo­ten vanaf 2013 een lan­de­lijk be­vol­kings­on­der­zoek naar (dikke)darm­kan­ker in te voeren. In dit scree­nings­pro­gram­ma krijgen mensen tussen de 55 en 75 jaar iedere twee jaar een bloed­test aan­ge­bo­den, de zo­ge­noem­de im­mu­no­che­mi­sche fecaal occult bloed­test (iFOBT).

Lees meer