Van cyborg tot thuiszorgrobot

Nieuwe technologische ontwikkelingen zullen ons dagelijks leven in de toekomst steeds verder bepalen. Tijdens het congres Awesome IT: the future edition op vrijdag 13 april 2012 bespreken onderzoekers hoe de digitale en fysieke wereld elkaar beïnvloeden. Ook gaan zij in op de implementatie van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Het congres wordt georganiseerd door studenten van de studievereniging voor Informatica, Informatiekunde en Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam.

Tijdens het kerstdiner staat mijn mobieltje aan!

Slechts 10% van de meisjes en 20% van de jongens tussen 12 en 15 is bereid om tijdens het kerstdiner hun mobiel uit te zetten. Een op de vier jongeren vindt het zelfs belangrijker om tijdens Kerst mobiel bereikbaar te blijven dan dat opa of oma Kerst meeviert. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting ICT Milieu. Veel jongeren lijken vergroeid met hun mobiele telefoons en andere elektronische communicatiemiddelen, maar weten niet dat hun afgedankte modelletjes nog veel waardevolle materialen bevatten die hergebruikt kunnen worden.

Scholieren beter in algebra door online oefenomgeving

Christian Bokhove bestudeerde voor zijn promotieonderzoek de rol die ICT kan spelen bij het verwerven, oefenen en toetsen van algebraïsche expertise. Hiermee combineert hij twee recente ontwikkelingen in het wiskundeonderwijs: ten eerste de toenemende aandacht voor algebraïsche vaardigheden en ten tweede het toenemende gebruik van ICT. Bokhove heeft met gebruik van gefundeerde ontwerpprincipes een online lesmodule ontworpen die bij leerlingen in 6vwo voor het vak wiskunde B een verbetering in algebraïsche expertise teweeg heeft gebracht.

Betere regie huisarts bij maken oogfoto’s

Ontwikkelaar van Ketenzorg Informatie Systemen CareSharing en TeleMC hebben hun expertise op het gebied van chronische ketenzorg en diagnostiek gebundeld. Door het koppelen van hun systemen zorgen ze ervoor dat alle betrokken zorgverleners vanuit één ICT-systeem diagnostische onderzoeken