Hyperthermie-behandeling gebaat bij computersimulatie

Tijdens behandeling van diepgelegen tumoren met hyperthermie zenden bronnen bij de patiënt elektromagnetische golven uit. De opwarming die hierdoor optreedt, versterkt het effect van radio- en/of chemotherapie. Interferentie tussen de golven wordt gebruikt om een hoge tumortemperatuur te bereiken zonder het gezonde weefsel te oververhitten.

Onderzoekers ontdekken hoe warmte tumoren kapot maakt

Onderzoekers van het AMC en Erasmus MC hebben aangetoond hoe warmte helpt bij het bestrijden van tumoren. Deze vinding geeft inzicht in hoe nieuwe kankerbehandelingen kunnen worden ontwikkeld door het verwarmen van tumoren te combineren met specifieke medicijnen. De warmte verzwakt de