Hyperthermie-behandeling gebaat bij computersimulatie

Tijdens behandeling van diepgelegen tumoren met hyperthermie zenden bronnen bij de patiënt elektromagnetische golven uit. De opwarming die hierdoor optreedt, versterkt het effect van radio- en/of chemotherapie. Interferentie tussen de golven wordt gebruikt om een hoge tumortemperatuur te bereiken zonder het gezonde weefsel te oververhitten.

Lees meer