ADHD in beweging

Kinderen met ADHD hebben concentratieproblemen en vertonen hyperactief, impulsief gedrag. Een derde van deze kinderen heeft daarnaast een motorische onhandigheid. Dit wordt DCD genoemd: Developmental Coordination Disorder.

Invloed van omgevingsfactoren bij ADHD

Kinderen met ADHD vertonen in hogere mate aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Uit eerder onderzoek blijkt dat ADHD voor een belangrijk deel door erfelijke factoren wordt bepaald.