Huiswerkbegeleiding op scholen kent explosieve groei

Er is een toename van tweeverdieners als ouder en zijn dus tegenwoordig ook drukker. Ouders werken rustiger bij de gedachte dat hun kind op een huiswerkinstituut zit. Er is ’s middags weinig tijd voor de kinderen, of als de ouder helpt met het huiswerk, ontstaat er negen van de tien keer ruzie. Ouders willen niet gezien worden als de boeman en houden hun kind liever te vriend. Huiswerkinstituten zijn steeds vaker in het nieuws en er is meer vraag naar.

Lees meer