Code Rood bij huiselijk geweld wordt uitgebreid

De pilot ‘Code Rood’ van de gemeente Enschede is sinds dit jaar ingebed in de werkwijze van het Veiligheidshuis Twente. Alle veertien Twentse gemeenten hanteren nu dezelfde aanpak bij dreiging van ernstige escalatie van huiselijk geweld en bij casuïstiek van Intimate Terrorism. De procesmanagers van het Veiligheidshuis hebben namens de gemeenten de regie bij deze casuïstiek.

Lees meer

Hulp voor scholen bij aanpak kindermishandeling

The Next Page, een sociale onderneming die zich zonder winstoogmerk inzet voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, gaat het primair en speciaal onderwijs helpen kindermishandeling beter aan te pakken.

Tijdschrift Kindermishandeling: Wat verwachten mensen die met kinderen werken van de overheid? Aan het woord: Mariëtte Christophe, landelijk programmaleider Huiselijk geweld bij de Politie.

Daarvoor heeft The Next Page een site en een gericht digitaal cursusaanbod ontwikkeld speciaal voor leraren, intern begeleiders en schoolleiders in het primair en speciaal onderwijs. Bovendien brengt ze gratis bijzondere onderwijsedities uit van het Tijdschrift Kindermishandeling. The Next Page helpt scholen zo om zich, haalbaar en betaalbaar, voor te bereiden op de nieuwe Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Lees meer

Huiselijk Geweld: Onthutsende kijk achter Nederlandse voordeur

Het NCRV-programma Dokument besteedt donderdag 6 december 2012 aandacht aan huiselijk geweld. In 3DOC Code Rood Huiselijk geweld volgt filmmaakster Jessica Villerius Casemanager Henk Giebels. Als er bij de politie een 112 melding van huiselijk geweld binnenkomt waarbij een verdachte wordt gearresteerd, wordt Henk Giebels ingeschakeld.

Lees meer

‘Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf’

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ivo Opstelten (VenJ) pakken huiselijk geweld aan met een nieuwe televisiecampagne: ‘Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf’. Slachtoffers, omstanders en plegers van partnergeweld en andere vormen van huiselijk geweld worden opgeroepen om zo snel mogelijk advies en hulp te zoeken. Het volgt op de televisiespot ‘Kindermishandeling stopt nooit vanzelf’ die sinds de zomer te zien was.

Lees meer

Totaalaanpak in strijd tegen huiselijk geweld

Per 1 juli 2012 hebben drie Twentse organisaties Maatschappelijk Werk het Steunpunt Huiselijk Geweld overgenomen van Kadera. Door een intensieve samenwerking met politie Twente en Bureau Jeugdzorg ontstaat er een sluitende ketenaanpak met als doel huiselijk geweld zo efficiënt mogelijk te signaleren, te voorkomen en aan te pakken.

Lees meer

Feel the ViBe, doorbreekt geweldscirkel

Het UMC St Radboud Nijmegen lanceert donderdag 7 juni 2012 de website Feel the ViBe. Feel the ViBe is een online platform voor jongeren die te maken hebben met huiselijk geweld. Ze kunnen elkaar online ontmoeten om ervaringen te delen en informatie te zoeken. Jongeren kunnen zich zelf aanmelden zonder hulp van instanties of familie.

Lees meer

Reactie petitie Fier Fryslân

Het voortbestaan van opvang voor slachtoffers van loverboys en eergerelateerd geweld is niet in het geding. Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle groepen kwetsbare burgers die te maken hebben met geweld in huiselijke kring, zoals slachtoffers van loverboys en eergerelateerd geweld.

Dit schrijft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) aan de Tweede Kamer als reactie op de petitie van Fier Fryslân.

Lees meer