Eigen overtuiging het sterkst bij medisch docenten

Thea van Roermund deed onderzoek naar de professionele ontwikkeling van medisch docenten en de invloed van hun overtuigingen op die ontwikkeling. Bij de training van docenten in de medische vervolgopleidingen worden vaak beschrijvingen van ‘de goede docent’ en uitkomsten van evaluaties gebruikt. De verwachting is dat dit positief bijdraagt aan het ontwikkelen van hun docentkwaliteiten.

Huisartsenopleiding levert tevreden artsen af

Huisartsen-in-opleiding en recent afgestudeerde huisartsen zijn op veel punten tevreden over de huisartsopleiding. Ze geven het onderwijs, de docenten en begeleiders goede cijfers en beoordelingen. Wel vindt een grote groep dat er te veel aandacht is voor de communicatie met patiënten terwijl de ‘organisatie’ van de praktijk weinig aandacht krijgt.