Resistente bacteriën zijn gevaar voor volksgezondheid

Mensen met een infectie gaan nogal eens naar de dokter voor een antibioticakuurtje. Ofschoon Nederlandse huisartsen terughoudend zijn in het voorschrijven van antibiotica, kan veelvuldig voorschrijven leiden tot resistente bacteriën waardoor het middel uiteindelijk niet meer werkt. Dat is gevaarlijk voor de volksgezondheid, zo schrijft vakblad Huisarts en Wetenschap. Huisartsen moeten hierop steeds bedacht zijn, vooral bij infecties van de huid of de urinewegen.

Lees meer

Thuisarts.nl voor betrouwbare medische informatie

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van en voor huisartsen. Naast de toonaangevende NHG-Standaarden ontwikkelt het NHG ook voorlichtingsmateriaal voor patiënten.

Om deze informatie beter te ontsluiten en toegankelijker te maken voor het grote publiek heeft het NHG een nieuwe website ontwikkeld: Thuisarts.nl.

Lees meer