Resistente bacteriën zijn gevaar voor volksgezondheid

Mensen met een infectie gaan nogal eens naar de dokter voor een antibioticakuurtje. Ofschoon Nederlandse huisartsen terughoudend zijn in het voorschrijven van antibiotica, kan veelvuldig voorschrijven leiden tot resistente bacteriën waardoor het middel uiteindelijk niet meer werkt. Dat is gevaarlijk voor de volksgezondheid, zo schrijft vakblad Huisarts en Wetenschap. Huisartsen moeten hierop steeds bedacht zijn, vooral bij infecties van de huid of de urinewegen.

Thuisarts.nl voor betrouwbare medische informatie

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van en voor huisartsen. Naast de toonaangevende NHG-Standaarden ontwikkelt het NHG ook voorlichtingsmateriaal voor patiënten.

Om deze informatie beter te ontsluiten en toegankelijker te maken voor het grote publiek heeft het NHG een nieuwe website ontwikkeld: Thuisarts.nl.

De patiënt, z’n klacht en de dokter

Prof.dr. Marjolein Berger gaat tijdens haar oratie in op het spanningsveld tussen het volgen van het protocol en het leveren van zorg op maat voor de individuele patiënt. De huisartsgeneeskunde biedt goede en goedkope gezondheidszorg, stelt Berger. Als het aan de overheid ligt zal het zorgaanbod van de

PreventieConsult: APK bij de huisarts

Met het PreventieConsult kan de huisarts het risico op diabetes, hart- en vaatziekten of nierschade vaststellen. Een alternatief in de huisartsenpraktijk voor commercieel aangeboden risicometingen en gezondheidschecks.

Leren denken als een dokter

De sectie Studentenonderwijs Huisartsgeneeskunde laat studenten geneeskunde kennismaken met alle facetten van het werk van de huisarts. Heel belangrijk, want iedere arts in opleiding zal straks met vakgenoten uit andere disciplines moeten samenwerken.