LifeLines medisch onderzoek in Heerenveen

Vanaf 3 januari 2011 is het voor inwoners van Heerenveen en omstreken mogelijk om deel te nemen aan het UMCG-onderzoek LifeLines. Heerenveen is daarmee naast Sneek, Drachten en Leeuwarden de vierde vestiging in Friesland.

Drenthe heeft tekort aan huisartsen

In de stad Emmen zijn vier praktijken van huisartsen gesloten, omdat er geen vervanger te vinden is. Acties om huisartsen te werven leverden tot nu toe geen succes op. Over zeven jaar is 70% van de nu zittende Drentse huisartsen vertrokken.

Huisarts wordt vrouw

Van de huisartsen in Nederland is 38% vrouw. Binnen vijf jaar zal dat meer dan de helft zijn. Hierdoor zal ook het aantal in deeltijd werkende huisartsen verder toenemen.

Huisarts honkvast

De meeste huisartsen zoeken en vinden werk in de omgeving van de plaats waar ze zijn opgeleid. Slechts weinigen vestigen zich in een ander deel van Nederland waardoor er gaten vallen en het soms lastig is voor huisartsen om een opvolger te vinden, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in Huisarts & Wetenschap.