Rechter acht kostenonderzoek NZa noodzakelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft volgens de rechter het volste recht om gegevens op te vragen voor kostenonderzoeken. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in de zaak van een individuele huisarts.

De NZa had aan deze deelnemer wel uitstel of vrijstelling voor deelname moeten verlenen op grond van diens specifieke situatie, zo oordeelde de rechter. De kritiek van deze huisarts en beroepsorganisaties op de opzet en uitvoering van het kostenonderzoek acht de rechtbank ongegrond.

Jonge vrouwelijke huisartsen schrijven het beste voor

Patiënten met een jonge vrouwelijke huisarts worden vaker volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) behandeld dan patiënten met een oudere, mannelijke huisarts. De kans dat deze patiënten betere en goedkopere medicijnen voorgeschreven krijgen, is daardoor groter. Dat zegt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat het voorschrijfgedrag van huisartsen onderzocht.

Verzoeken om euthanasie

De eerste vijf jaar na de invoering van de euthanasiewet is het aantal verzoeken bij huisartsen om euthanasie niet toegenomen. Wel is het nu mogelijk de kwaliteit van de euthanasiepraktijk te toetsen. Pijn blijkt de afgelopen dertig jaar geleidelijk een minder belangrijke reden geworden voor euthanasie. Onderzoekers van het NIVEL schrijven dit in een hoofdstuk in het boek Euthanasia – The “Good Death” controversy in Humans and Animals.

Huisartsen gelijkmatig over Nederland verspreid

Nederland heeft geen tekorten aan huisartsen op het platteland zoals veel andere landen. De huisartsen zijn vrij gelijkmatig over het land verspreid. Er zijn nauwelijks tekorten of overschotten.

Wegmetlastpost.nl, stop met sturen van ongevraagde papieren post

Artsen en apothekers ontvangen stapels post van farmaceutische bedrijven. Voor het merendeel van hen, met name huisartsen, geldt dat deze post vaak overlast veroorzaakt. Lezen van post en selecteren van relevante informatie kost veel tijd. Niet alle mailings bieden toegevoegde waarde en worden daarom vaak ongezien weggegooid. Bovendien ergert men zich aan de hoeveelheid papier

NMa beboet LHV wegens ongeoorloofde vestigingsadviezen

Huisartsen moeten zelf kunnen bepalen waar zij zich vestigen. Omdat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) haar leden adviseert deze vestigingsvrijheid in te perken, krijgt de brancheorganisatie een boete van EUR 7.719.000 van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Twee functionarissen krijgen een persoonlijke boete van respectievelijk EUR 50.000 en EUR 25.000 omdat de NMa hen verantwoordelijk houdt voor de aanbevelingen van de brancheorganisatie aan de leden. Bijna alle huisartsen in Nederland zijn aangesloten bij de LHV.