Huisarts beter bereikbaar

De patiënt wil zelf bepalen via welk medium hij wil communiceren; bijvoorbeeld in de auto via de telefoon snel een afspraak inplannen met de huisarts of thuis op de bank via de iPad een herhaalrecept aanvragen.

Kwaliteit medische dossiers huisartsen gemeten

De huisartspraktijken in de regio Twente hebben de kwaliteit van hun medische dossiers door het NIVEL laten onderzoeken. Volledigheid en kwaliteit van de verslaglegging blijken sterk te verschillen.

NIVEL levert spiegelinformatie voor huisartsen

Huisartsen leveren niet alleen patiëntenzorg, maar moeten ook steeds vaker harde gegevens over die zorg verstrekken. Voor de zorgverzekeraars, de NHG-Praktijkaccreditatie, het jaarverslag, enzovoort. Huisartsen die deelnemen