Huisarts vertrouwenspersoon bij ongewenste zwangerschap

Bij een ongewenste zwangerschap is een gesprek met de huisarts belangrijk, zeker voor vrouwen die nog moeten beslissen of ze de zwangerschap laten voortduren of willen afbreken. Er bestaan geen richtlijnen voor die gesprekken. Onderzoekers van het NIVEL en Rutgers WPF onderzochten de rol van de huisarts bij ongewenste zwangerschappen en pleiten voor een discussie hierover in Huisarts & Wetenschap.

Is de jaarlijkse griepprik noodzakelijk?

Het inhoudelijke debat over nut en/of noodzaak van de jaarlijkse griepprik moet in alle openheid gevoerd worden. Wel is het van belang een goed onderscheid te maken tussen het wetenschappelijk debat en het ondermijnen van de integriteit van een individueel persoon en daarmee van zijn argumenten. Dat laat minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten in de beantwoording van Kamervragen over de rechtszaak die het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft aangespannen tegen een huisarts.

Uitspraken huisarts aangevochten bij de rechter

Het RIVM en prof. dr. R. A. Coutinho dagen huisarts H. van der Linde voor de rechter. In een bodemprocedure vragen Coutinho en het RIVM de rechter om een oordeel over de rechtmatigheid van diens uitspraken in de media over het RIVM en directeur Infectieziektebestrijding, prof. dr. R. A. Coutinho. Hiertoe is besloten in overeenstemming met het ministerie van VWS.

Huisarts vindt trombosebeen met checklist

De huisarts kan zowel een trombosebeen als een longembolie veilig uitsluiten met behulp van een klinische beslisregel en een bloedtest. Dat stelt huisarts en onderzoeker Geert-Jan Geersing van het UMC Utrecht in zijn proefschrift.

Huisarts kan dementie sneller herkennen

Huisartsen en verpleegkundigen of praktijkassistenten kunnen dementie beter diagnosticeren als ze daarvoor een speciaal trainingsprogramma hebben gevolgd. Huisarts Marieke Perry ontwikkelde zo’n training. Geoefende koppels wisten drie keer zo vaak als ongetrainden de ziekte te herkennen en de diagnose te stellen.

Huisarts kan trombosebeen goed herkennen

De huisarts kan zowel een trombosebeen als een longembolie veilig uitsluiten met behulp van een klinische beslisregel en een bloedtest (D-dimeer). Dat stelt Geert Jan Geersing in zijn proefschrift.

One Stop: centrum voor ééndagsdiagnostiek

Huisartsen in het oosten van het land kunnen vanaf maandag 22 augustus 2011 hun patiënten doorsturen voor ééndagsdiagnostiek bij One Stop in Elst. Dit nieuwe centrum biedt breed diagnostisch onderzoek onder één dak. Elke uitslag wordt direct door een specialist beoordeeld zodat eventuele vervolgonderzoeken aansluitend plaats kunnen vinden.