Nieuw aspect biologie verandert kijk op huidkanker

Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende tumor; jaarlijks worden er in Nederland naar schatting tussen de 20.000 en 50.000 gevallen geconstateerd. Het grootste deel hiervan kan operatief worden verwijderd. Idealiter zou dit echter zonder ingreep moeten kunnen, vinden dermatologen. Een therapie die het basaalcelcarcinoom bij de bron, bij de ontregelde genen, aanpakt zou daarvoor een goede oplossing zijn, vinden Maastrichtse dermatologen.

Lees meer

Huidkanker is een chronische ziekte

Huidkanker is een chronische ziekte. Dat blijkt uit onderzoek van Simone van der Geer‐Rutten, die op 11 april 2012 promoveert aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Van der Geer‐Rutten is dermatoloog in het gespecialiseerde huidkankercentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Dermatoloog Simone van der Geer-Rutten over huidkanker. Oproep Brabant 10 april 2012.

Zij stelde vast dat de helft van de mensen bij wie huidkanker is geconstateerd, nieuwe plekken ontwikkelen. Volgens haar voldoet de ziekte huidkanker aan de definitie die de World Health Organization (WHO) heeft gesteld aan het begrip ‘chronisch’.

Lees meer